Prostějov

Vítejte v Prostějově

Památné stromy na Prostějovsku Stromy mohou být vyhlášeny za památné pro svou mimořádně vysokou ekologickou, estetickou nebo historickou hodnotu, a také vzhledem k tomu, že často působí jako významná dominanta v krajině.

Na Prostějovsku je v současnosti vyhlášeno 24 památných stromů, či skupin stromů. Mezi nimi převažují lípy (94 kusů stromů). Z ostatních druhů jsou zastoupeny buk, dub, platan, jilm, hrušeň, jírovec a javor (celkem 15 kusů ostatních druhů). Zajímavé je, že žádný z památných stromů není jehličnan, i když smíšené lesy s přirozeným výskytem jehličnatých druhů se vyskytují roztroušeně na velké části okresu ...

Zvláště chráněná příroda na okrese Prostějov se nachází ve 45 přírodních rezervacích a přírodních památkách, o celkové výměře 615 ha. Tři nejvýznamnější lokality jsou chráněny v kategorii národní přírodní památka.

K pozoruhodným chráněným místům patří jednak výsušná a skalnatá místa s typickou suchomilnou vegetací, a na druhé straně vlhké louky se svébytnou mokřadní květenou. K nejzajímavějším patří krasové oblasti devonských vápenců, které vystupují jako samostatná skaliska s jeskyněmi, nebo jsou odkryty v zaniklých vápencových lomech. Unikátní jsou naleziště slatinné rašeliny u říčky Blaty, kde rostou typické mokřadní rostliny slatinišť. Skalní útvar Průchodnice ve stejnojmenné přírodní rezervaci

Boží muka na Prostějovsku Jedním z nejčastějších a nejzachovalejších projevů lidového stavitelství na Prostějovsku jsou boží muka. Jsou si podobná a přece každá trochu jiná, s velkým množstvím různých detailů. S touto drobnou stavbou ve tvaru sloupu, pilíře, často se stříškou a křížkem ve vrcholu, se můžeme setkat ve volné krajině, na rozcestích nebo na veřejných prostranstvích v obci. V jejich četných výklencích byly kdysi umístěny obrazy, reliéfy nebo sošky, dnes jsou tyto většinou zničeny vandaly, sešlé časem nebo ukradeny.

Zprávy o božích mukách se objevují od 14. st. Původ božích muk byl nesprávně spojován se slovanskou liturgií a s tzv. cyrilometodějskými kříži, s pravěkými pohřebišti a jinými uměle vykonstruovanými hypotézami. K rozšíření božích muk došlo z řady důvodů: na památku šťastných a nešťastných událostí, jako projev díku za odvrácení neštěstí, epidemií, za uzdravení, k uctění mrtvých, k usmíření sporu o majetkovou držbu mezi sousedy a vrchností, k vymezení hranice pozemků, jako pokuta za spáchaný přečin. Významnou úlohu měla jako orientační ukazovatel na rozcestí. Boží muka byla budována ze dřeva, z kamene nebo z cihel. Některá boží muka tvoří už přechod k architektuře kapličky.

Není jenom názorem památkářů, že památky jsou vizitkou obce. V dnešní době se nedostává finančních prostředků na náročné rekonstrukce velkých kostelů a zámků , avšak drobné stavby jako boží muka vyžadují spíše pozornost občanů než velké finanční náklady na opravy a údržbu...

Malebnou krajinu kolem Krakovce zdobí drobné lidové stavby. Památky jsou postupně obnovovány nákladem obce.

Za obcí Želeč se v polích nalézají neobvyklá boží muka. Dosud neopravená stavba u cesty směrem na Doloplazy byla při svém vzniku poznamenána rokokem, kdežto pečlivě udržovaná boží muka jižně obce nesou prvky klasicistního stavebního slohu.

Dřevěná sloupková boží muka jsou v současnosti doložena v našem okrese pouze v Konici. Dnes již jenom jako troska. Soška z výklenku, kříž a lucerna se zdají být nenávratně ztraceny.

Některými novými opravami mohou památky pozbýt svého půvabu, jako např. boží muka za Žešovem u silnice směr Prostějov.

Prostějovičky - boží muka u hřbitova.

Lešany - nově opravená boží muka za obcí u silnice směr Kostelec n.H.

Kralice n.H. - Vítonice mnohovýklenková boží muka u silnice směr Biskupice

Prostějovičky - boží muka u křižovatky směr Křenůvky, Prostějovičky, Krumsín, Alojzov

Kralice n.H. - neobvykle velká boží muka u silnice směr Vrbátky

Čelechovice n.H.- Studenec boží muka u silnice

Kam za památkami? Pojďme se podívat do Prostějova, města slavného Otta Wichterle

Náměstí T. G. M. 

Toto malebné město se nachází severovýchodně od Brna v západní části Hané. Největší dominantou tohoto města je právě jeho centrum. Náměstí T. G. Masaryka.  

Na tomto náměstí nalezneme 66m vysokou věž s orlojem, která je součástí Nové radnice. Určitě nesmíme zapomenout ani na barokní morový sloup se sochou Panny Marie z roku 1714.  

Na prostějovském náměstí se nachází i celá řada domů, které náměstí lemují a vytvářejí tak malebný vzhled. Například Dům U sv. Antonína je rodný dům básníka Jiřího Wolkera. Dům U Měsíčka má zdobený štít mozaikou Panny Marie z roku 1933.  

Vojáčkovo náměstí 

Prostějov samozřejmě ale není jen o centru a historických domech. Když půjdeme od centra dále, na Vojáčkovo náměstí, nalezneme český secesní Národní dům. Po dlouhé procházce po prostějovském centru si v Národním domě můžete vychutnat skvělou kávu nebo se posilnit vydatným obědem. Pokud byste měli chuť na nějaké představení, i to Vám Národní dům rád nabídne. 
 

Židovská historie 

Jan z Pernštejna v letech 1522–1526 vybudoval Prostějovský zámek, který v 18. letech sloužil jako židovské vězení, dnes je z něj kulturní centrum. 

Církev si také přijde na své 

Prostějov není chudý ani na církevní stavby. Nachází se zde i řada kostelů. Jeden z nejkrásnějších je kostel sv. Petra a Pavla s barokní kaplí. Ke kostelu přísluší i nejstarší hřbitov Prostějova.  

Ve městě můžeme potkat i šikovnou ruku slavného F. A. Sebastiniho. Právě Klášter milosrdných bratří je zdoben jeho freskami.  

Kam po okolí? 

Pokud na výlet do Prostějova vyrazíte v létě, vezměte si sebou i plavky. Lom Želeč je totiž krásným přírodním koupáním, které se nachází pouze 15 km od města. Mezi další lákadla patří botanická zahrada Petra Albrechta, letní aquapark Koupelky anebo Plumlovská přehrada na okraji města. Přehrada nabízí i mnoho příležitostí k vodním sportům.

I v zimě si přijdete na své. Nedaleko od města naleznete ski areál Hlubočky. Ten se nachází na rozhraní pohoří Nízký Jeseník a Oderské vrchy. 

© 2018 AMP HTML5 Template.
.